پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
تحلیل آماری پروژه‌های مدیریت و مهندسی صنایع

تحلیل آماری مدیریت تحلیل GIS پایان نامه مدیریت
ارسال پیام
کانال تلگرام پارسمدیر

مجموعه لوگوی تمامی دانشگاه های کشور

آرم و لوگوی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مشابه یکدیگر است. همچنین آرم و لوگوی واحدهای مختلف دانشگاه پیام نور نیز مشابه یکدیگر است..

لوگوی دانشگاه های سراسری کشور

آرم و لوگوی دانشگاه تهران، علامه، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، الزهرا، دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان، دانشگاه گیلان، شیراز، تبریز، چمران اهواز، یا هو مدد کرمانشاه، سنندج، بوعلی همدان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه یزد، داشنگاه مردان غیور و شیرزنان بلوچ و بلوچستان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم این دانشگاه شهر خون و قیام، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه مازندران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه یاسوج، دانشگاه شاهرود، دانشگاه سمنان و ...

لوگوی تمامی دانشگاه‌های ایران

دانلود مجموعه لوگوی دانشگاه‌ها

پسورد: parsmodir.com


سازمان سنجش: www.sanjesh.org

دانشکده تربيت دبير فنی شريعتی تهران: www.shariaty.net

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي: www.sphtums.com

دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشور: www.catc.ac.ir

دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه: www.sir.ac.ir

دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور: www.pwit.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي فسا: www.fums.ac.ir

دانشگاه اراك: www.araku.ac.ir

دانشگاه اروميه: www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان: www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا عليها سلام: www.azzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا عليها سلام: www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسين عليه السلام: www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق عليه السلام: www.isu.ac.ir

دانشگاه بو علي سينا همدان: www.basu.ac.ir

دانشگاه بيرجند: www.birjand.ac.ir

دانشگاه پيام نور: www.pnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور نيشابور: www.neyshabur-pnu.ac.ir

دانشگاه تبريز: www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس: www.modares.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم سبزوار: www.sttu.ac.ir

دانشگاه تفرش: www.tafreshu.ac.ir

دانشگاه تهران: www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران، دانشكده پزشكي، موسسه سرطان: www.cancer-institute.ac.ir

دانشگاه حضرت معصومه (س): www.hmu.ac.ir

دانشگاه خوارزمی: www.khu.ac.ir

دانشگاه رازي كرمانشاه: www.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان: www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان: www.semnan.ac.ir

دانشگاه سيستان و بلوچستان: www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهرود: www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شهركرد: www.sku.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي: www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران اهواز: www.cua.ac.ir

دانشگاه شيراز: www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان: www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان: www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران ): www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران ): www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي: www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف: www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتی مالک اشتر: http://www.mut.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي ( ره ): www.atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده اقتصاد: www.atu-economics.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران: www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران واحد اراك: www.iustarak.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت بهشهر: www.bust.ac.ir

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اراك: www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل: www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اروميه: www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اهواز: www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران: www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران: www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بابل: www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله: www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند: www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز: www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران: www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان: www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زنجان: www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سمنان: www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز: www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كاشان: www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان: www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمان: www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه: www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان: www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي لرستان: www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مشهد: www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان: www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان: www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان: www.gau.ac.ir

دانشگاه فردوسي مشهد: www.um.ac.ir

دانشگاه كاشان: www.kashanu.ac.ir

دانشگاه گيلان: www.gu.ac.ir

دانشگاه گيلان: www.guilan.ac.ir

دانشگاه مازندران: www.umz.ac.ir

دانشگاه مازندران: www.umcc.ac.ir

دانشگاه مفيد: www.mofidu.ac.ir

دانشگاه هنر: www.art.ac.ir

دانشگاه يزد: www.yazduni.ac.ir

دانشگاه سهند تبريز: www.sut.ac.ir

درباره پارس‌مدیر

درباره پارس‌مدیر

پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر کانون اندیشه پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع است. آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پارس‌مدیر بزرگترین وب سایت ویژه دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی مدیریت و مهندسی صنایع است.

پذیرش و انجام تحلیل آماری

پایگاه قابل اعتماد پارس‌مدیر

شماره پشتیبانی: ۴۶۷۲۳۹۳ - ۰۹۳۷ ||| ۶۲۳۲۷۶۰ - ۰۹۱۲

برند پارس مدیر
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com