پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
تحلیل آماری پروژه‌های مدیریت و مهندسی صنایع

تحلیل آماری مدیریت تحلیل GIS پایان نامه مدیریت
ارسال پیام
کانال تلگرام پارسمدیر
روش‌های نرمال کردن

انواع روش‌های نرمال سازی در تصمیم‌گیری چندمعیاره

منبع: حبیبی، آرش.، ایزدیار، صدیقه.، سرافرازی، اعظم. (1393)، تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، انتشارات کتیبه گیل

نرمال سازی یا بی مقیاس سازی یک مفهوم زیربنایی در تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره مانند تکنیک AHP و ANP استد. نرمال سازی در تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به معنای بی‌مقیاس سازی است و امکان مقایسه داده‌ها با معیارهای سنجش متفاوت را میسر می‌کند. فرض کنید میخواهید دو نفر را براساس قد، وزن، سن و نمره مقایسه کنید. بدیهی است قد براساس سانتی‌متر، وزن براساس کیلوگرم و سن براساس سال است. هر معیار براساس مقیاس متفاوتی مورد سنجش قرار گرفته است بنابراین مقایسه این معیارها به سادگی میسر نیست. نرمال کردن در اینجا به معنای بی‌مقیاس کردن است.

۱ - نرمال کردن خطی

یک روش ساده برای نرمال کردن اعداد توسط ساعتی مطرح شده که به محاسبه بردار ویژه نیز معروف شده است. در این روش کافی است هر عدد در یک مجموعه بر مجموع عناصر آن مجموعه تقسیم شود. در این صورت جمع کل عناصر پس از نرمال‌سازی یک خواهد بود.

فرمول نرمال کردن برداری

۲ - نرمال کردن برداری

از روش نرمال سازی برداری در تکنیک تاپسیس استفاده می‌شود. مانند سایر روش های تصمیم گیری چندمعیاره ماتریس تصمیم باید نرمال شود. برای نرمال سازی مقادیر از روش برداری استفاده می شود. روش برداری برخلاف روش ساده نرمال سازی خطی به صورت زیر انجام می شود:

روش نرمال سازی برداری تاپسیس

۳ - استاندارد کردن

یک مفهوم دیگر از نرمال کردن که به استاندارد کردن نیز موسوم است که در تحلیل شبکه‌های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده‌ها کاربرد دارد. برای استاندارد کردن یک عنصر باید آن عنصر را منهای ميانگين كرده و بر انحراف معيار تقسيم نماييد. در اینجا برای نرمال کردن یک عنصر باید آن عنصر را منهای مينيمم كرده و بر دامنه تغییرات تقسيم نماييد.

نرمال کردن و استاندارد کردن

مباحث دیگری هم در زمینه نرمال کردن داده‌ها وجود دارد که در بخش آماری به آن پرداخته شده است.


تکنیک AHP و ANP

تحلیل فازی پارس مدیر

مجموعه مقاله آموزشی فرایند تحلیل سلسله مراتبی مدل AHP

آموزش کامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی مدل AHP با ارائه مدل تصویری

آموزش استفاده از AHP و ANP در تصمیم‌گیری گروهی + طراحی پرسشنامه خبره

مقایسه کامل مدل تحلیل AHP و ANP و مروری کوتاه بر تفاوت AHP و ANP

آموزش کامل مدل تحلیل شبکه ANP با ارائه مدل تصویری

آموزش کامل مدل تحلیل شبکه ANP (مقاله آموزشی پایه)

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

درباره پارس‌مدیر

درباره پارس‌مدیر

پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر کانون اندیشه پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع است. آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پارس‌مدیر بزرگترین وب سایت ویژه دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی مدیریت و مهندسی صنایع است.

پذیرش و انجام تحلیل آماری

پایگاه قابل اعتماد پارس‌مدیر

شماره پشتیبانی: ۴۶۷۲۳۹۳ - ۰۹۳۷ ||| ۶۲۳۲۷۶۰ - ۰۹۱۲

برند پارس مدیر
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com