پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
آموزش تحلیل آماری مدیریت و مهندسی صنایع

تحلیل آماری مدیریت تحلیل GIS پایان نامه مدیریت
ارسال پیام
کانال تلگرام پارسمدیر

فهرست نشریه ها و مجلات ایرانی مدیریت

نشریه های ایرانی مدیریت

فهرست نشریه ها و مجلات فارسی مدیریت

از آنجا که نشریات و مجلات فارسی مدیریت داخلی فعالیت مدوام ندارند و همیشه شاهد توقف فعالیت برخی برخی از نشریه های مدیریت ایرانی هستیم در این جدول از ارائه آدرس اینترنتی هر یک از نشریه ها اجتناب شده است. آدرس اینترنتی سایت ها نیز مداوم تغییر میکند لذا برای یافتن صفحه اینترنتی هر نشریه نام نشریه را در گوگل جستجو کنید. وبلاگ نویسها نیز توجه کنند این مطلب با کوشش مدیران سایت پارس مدیر تهیه شده است لذا به همین سادگی اقدام به کپی کردن مطالب و زحمات دیگران نکنید.


فهرست نشریات دانشگاه تهران

مدیریت فرهنگ سازمانی، Iranian Journal Management Studies، نشریه مدیریت بازرگانی، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود)، نشریه مدیریت صنعتی، نشریه تحقیقات مالی، نشریه مدیریت دولتی، نشریه تجاری سازیِ فنآوری، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی


فهرست سایر نشریه ها و مجلات فارسی مدیریت

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
مدیر مسئول: دکتر موسی مهدوی
سردبیر: دکتر سید محمد اعرابی


پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی فارسی، انگلیسی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مهرداد مدهوشی
محل انتشار: بابلسر 
»» انتشار این مجله از سال 89 متوقف و به دو مجله کاملا مجزا به نام های پژوهشنامه علوم اقتصادی و پژوهشنامه مدیریت اجرایی تفکیک شده است.


فصلنامه پیام مدیران فنی و اجرایی 

فصلنامه تحلیلی، پژوهشی، اطلاع رسانی
صاحب امتیاز: انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی
مدیر مسئول: بیژن کاموری مقدم
محل انتشار: تهران  


ماهنامه تدبیر فارسی، انگلیسی

ماهنامه علمی - آموزشی در زمینه مدیریت
صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
مدیر مسئول: نصرالله محمدحسین فلاح
سردبیر: سید سعید قاضی طباطبایی
محل انتشار: تهران  


ماهنامه توسعه مدیریت

ماهنامه خبری،‌آموزشی
صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
مدیر مسئول: یعقوب مشفق
سردبیر: محمود اشرفی
محل انتشار: تهران 


فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی فارسی و انگلیسی

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر حسن فارسیجانی 
سردبیر: دکتر علی رضائیان
محل انتشار: تهران  
»» این مجله تا شماره 28 با نام پیام مدیریت منتشر شده و پس از آن با عنوان چشم انداز مدیریت ادامه یافت و از شماره 34 با عنوان چشم انداز مدیریت بازرگانی منتشر می شود.


نشریه دانش مدیریت

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکترسید رضا سید جوادین 
سردبیر: دکتر بابک سهرابی
محل انتشار: تهران  
»» انتشار این مجله از پاییز 87 متوقف و به جای آن چهارمجله مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات منتشر می شود.


فصلنامه دیدگاه مهندسین صنایع

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: مهندس ساحره الفت پور
سردبیر: دکتر فرید بابادی نوروزی
محل انتشار: تهران  


فصلنامه عصر مدیریت

صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی
مدیر مسئول: میر محمد علی گلچوبیان
محل انتشار: تهران  


نشریه فروغ تدبیر

فصلنامه علمی، فرهنگی مدیریت صنعتی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (پایگاه شهید آوینی ره)
مدیر مسئول: پیمان خالقی کرامتی 
سردبیر: سعید یاری
محل انتشار: تبریز  


ماهنامه کار و جامعه

ماهنامه فرهنگی،‌اقتصادی، مسائل اجتماعی
صاحب امتیاز: مؤسسه کار و تامین اجتماعی
مدیر مسئول: دکتر محمد رضا سپهری
محل انتشار: تهران  


فصلنامه کمال مدیریت   فارسی، انگلیسی

فصلنامه علوم انسانی
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول، سردبیر: علی رضائیان
محل انتشار: تهران  

فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)

فصلنامه مدیریت اسلامی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: سید صمصام الدین قوامی
سردبیر: سیدمیثم قوامی
محل انتشار: تهران  


فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

فصلنامه الکترونیک مدیریت
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: آرش حبیبی
سردبیر:دکتر حسین معینی
محل انتشار: چالوس


فصلنامه مدیریت پروژه

صاحب امتیاز: مهندس رضا ضیایی
مدیر مسئول: مهندس رضا ضیایی
محل انتشار: تهران 


نشریه مدیریت صنعتی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین 
سردبیر: دکتر محمدرضا مهرگان
محل انتشار: تهران  


دو فصلنامه مدیریت فردا

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: انتشارات تولید دانش
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
محل انتشار: تهران  


ماهنامه مرزهای نو

ماهنامه آموزشی پژوهشی تحلیلی خبری و اطلاع رسانی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: محمد کاظم
سردبیر: شورای سردبیری
محل انتشار: تهران 


فصلنامه مطالعات مدیریت

فصلنامه علمی - ترویجی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر سید حسین ابطحی
سردبیر: دکتر سید محمد اعرابی
محل انتشار: تهران  


دو ماهنامه منابع انسانی

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی
مدیر مسئول: سیدمسعود همایونفر
سردبیر: بهروز دری
محل انتشار: تهران 


ماهنامه مهندسی زیرساخت ها

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر محمودرضا کی منش
سردبیر: مهندس حامد نیک گو
محل انتشار: تهران 

نشریه مدیریت بازرگانی 

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
مدیر مسئول: سید رضا سیدجوادین 
سردبیر: طهمورث حسنقلی پور
محل انتشار: تهران  
»» این مجله تا بهار و تابستان 87 با نام دانش مدیریت >منتشر شده است.


نشریه مدیریت دولتی 

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی) 
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: سید رضا سیدجوادین 
سردبیر: غلامرضا طالقانی 
محل انتشار: تهران  
»» این مجله تا بهار و تابستان 87 با نام دانش مدیریت منتشر شده است.

دو ماهنامه مدیریت   فارسی، انگلیسی

دوماهنامه علوم انسانی
صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران
مدیر مسئول: پرویز بیات
سردبیر: محسن قانع بصیری
محل انتشار: تهران  


ماهنامه گزیده مدیریت   فارسی، انگلیسی

ماهنامه علوم انسانی
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر فریبا لطیفی
سردبیر: حسین حسینیان
محل انتشار: تهران  

درباره پارس‌مدیر

درباره پارس‌مدیر

پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر کانون اندیشه پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع است. آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پارس‌مدیر بزرگترین وب سایت ویژه دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی مدیریت و مهندسی صنایع است. .

پذیرش و انجام تحلیل آماری

پایگاه قابل اعتماد پارس‌مدیر

شماره پشتیبانی: ۴۶۷۲۳۹۳ - ۰۹۳۷ ؛ ۸۵۹۵۴۷۷ - ۰۹۰۳

برند پارس مدیر
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com