پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
آموزش تحلیل آماری مدیریت و مهندسی صنایع

تحلیل آماری مدیریت تحلیل GIS پایان نامه مدیریت
ارسال پیام
کانال تلگرام پارسمدیر
چابکی سازمان

چابکی سازمان : مفاهیم و تعاریف

منبع : دکتر محبوبه ناهد، مجموعه پارس‌مدیر

در فضای کنونی ، چابکی به معنای واکنش اثر بخش به محیط متغیر و غی قابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصت هایی برای پیشرفت سازمانی است ولی در اصل واژه چابک در فرهنگ لغت، به معنای حرکت سریع، چالاک، فعال، توانایی حرکت به صورت سریع و آسان ة و قادر بودن به تفکر به صورت متهورانه و با یک روش هوشمندانه بکار گرفته شده است. ریشه چابکی ناشی از تولید چابک بوده و تولید چابک مفهومی است که طی سالهای اخیر عمومیت یافته است و به عنوان راهبردی موفق توسط تولید کنندگانی که خود را برای افزایش قابل ملاحظه عملکرد آماده می‌کنند ، پذیرفته شده است.

با وجود تعاریف زیاد از واژه چابکی ، هیچ یک از آنها مخالف و ناقض یکدیگر نیستند، این تعاریف عموما سرعت تغییر در محیط کسب و کار را نشان می‌دهند. اما با توجه به جدید بودن بحث چابکی تعریف جامعی که مورد تایید همگان باشد وجود ندارد. به زعم شریفی و ژانگ ( 1999 ) چابکی به معنای توانایی سازمان در احساس، ادراک و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کسب و کار است.

چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد ( جعفر نژاد و شهائی، 1386 ). آنها در جایی دیگر چابکی را توانایی فائق آمدن بر چالشهای غیر منتظره برای مقابله با تهدیدات بی سابقه محیط کسب و کار و کسب مزیت و سود از تغییرات، به عنوان فرصت‌های رشد و پیشرفت تعریف می‌کنند. ( جعفر نژاد و شهائی، 1386 ). چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط هایی که دارای تغییر مداوم و غیر قابل پیش بینی هستند تعریف کرده است. از این بابت سازمانها نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته و از آنها اجتناب کنند بلکه باید تغییرات را فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط بازار تصور نمایند.

ورنادات (1999) معتقد است چابکی را می‌توان به صورت همسویی نزدیک سازمان با نیاز‌های متغیر کاری، در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد. در چنین سازمانی، اهداف کارکنان با اهداف سازمان در یک راسته قرار داشته و این دو توام با یکدیگر در صدد هستند تا به نیازهای متغیر مشتریان پاسخ مناسبی دهند . برحسب نتایج و پیامد ها، چابکی به معنای تغییرات پویا ، موقعیت گرا و جسورانه تلقی می‌شود که متضمن موفقیت در سهم بازار و دستیابی به مشتریان انبوه است. به عبارت دیگر، منظور از چابکی، توانایی یک واحد کسب وکار برای رشد و بقاء در یک محیط رقابتی است که تغییرات آن مستمر و غیر قابل پیش بینی بوده و نیازمند واکنش سریع به بازار‌های متغیر است. به زعم کید (2001) یه منظور عملیاتی ساختن پاردایم چابکی ، میتوان آن را برای تلفیقی از موسسات بیشمار دانست که هر یکی مهارت یا شایستگی کلیدی خاصی را برای فعالیت‌های مشترک دارند . می‌تواند سازمان را به کمک یکدیگر برای واکنش سریع به نیازمندیهای متغیر مشتریان، آماده سازند. کاملا مشهود است که منظور کاید در اینجا ، همان سازمان مجازی است.

کید (2001) نکات اصلی پارادایم چابک را اینگونه خلاصه سازی نموده است:
- چابکی مربوط به مفاهیم رقابت، فعالیتهای کسب و کار و ساختارهای سازمانی در قرن بیست و یکم است.
- چابکی درباره توسعه تکنولوژی بیشتر نیست اگرچه تکنولوژی در آن نقش بسیارمهمی را ایفا میکند.
- چابکی راه دیگری برای اشاره به تولید ناب، انعطاف پذیری و یکپارچگی سیستمهای کامپیوتری و یا از این قبیل واژه‌های گیج کننده نیست.
- چابکی یک پاسخ استراتژیک و نه تاکتیکی است و در ارتباط با ایجاد مکانیزمی دفاعی در مقابل نیروهای رقابتی اولیه است که این کار از طریق همکاری و مشارکت صورت می‌گیرد.
- چابکی یک مفهوم کل نگر است.
- چابکی در وهله اول در ارتباط با قابلیت انطباق سازمان است که از طریق قابلیت ساختاردهی مجدد شرایط، امکانپذیر می‌باشد. فرآیندها، ساختارها، سازمان، انسانها، قابلیت‌های اجرایی و نظایر اینها از جمله موارد کلیدی هستند.
- چابکی یک تغییر الگوی فکری و تغییر پارادایم است.
- چابکی یک نوآوری مرحله ای در فرآیند تغییر محسوب می‌شود و نه یک نوآوری پلکانی و تدریجی.
- چابکی بر مشارکت در سطح جهانی تاکید دارد.
کید، با این وجود، معتقد است چابک بودن نمیتواند بطور کامل درهر سازمانی وجود داشته باشد.(کید، 2001). برای اینکه وجود داردخلق سازمانهای چابک با استفاده از تکنولوژی ها، شکل‌ها وساختارهای سازمانی و انسانها وبا هدف تدوین شکل جدیدی از ساختارهی تولیدی است که فراتر از نقشه‌های ذهنی پیش رفته وبه شکل فزاینده ای تحت تسلط ساختار‌های تولیدی آینده خواهند بود.


تولید چابک و چابکی سازمان : Agile manufacturing

مجموعه مقاله چابکی سازمانی

نیاز به چابکی در مدیریت سازمان

مفهوم چابکی

تولید چابک

زنجیره تامین چابک

پرسشنامه و مقاله ترجمه شده چابکی سازمان

درباره پارس‌مدیر

درباره پارس‌مدیر

پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر کانون اندیشه پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع است. آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پارس‌مدیر بزرگترین وب سایت ویژه دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی مدیریت و مهندسی صنایع است. .

پذیرش و انجام تحلیل آماری

پایگاه قابل اعتماد پارس‌مدیر

شماره پشتیبانی: ۴۶۷۲۳۹۳ - ۰۹۳۷ ؛ ۸۵۹۵۴۷۷ - ۰۹۰۳

برند پارس مدیر
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com