پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
تحلیل آماری پروژه‌های مدیریت و مهندسی صنایع

تحلیل آماری مدیریت تحلیل GIS پایان نامه مدیریت
ارسال پیام
کانال تلگرام پارسمدیر
پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی

اصول مدیریت بازاریابی

بزرگترین پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی شامل موضوعات اصلی مدیریت بازاریابی به همراه مدل های بنیادین و پرسشنامه های استاندارد است. امکان نگارش ادبیات پژوهش، تدوین فرضیه پایان نامه و پرسشنامه مدیریت بازاریابی برای پژوهشگران ساده خواهد بود.

مقاله مدیریت بازاریابی

سیر تکامل رویکردهای مدیریت بازاریابی

بخش بندی بازار

انتخاب بازار هدف

موضع یابی یا جایگاه یابی

ارزیابی عملکرد بازاریابی


بازار محوری و بازاریابی رابطه مند

مقاله بازاریابی رابطه مند

- مقاله آشنایی با مفهوم بازار محوری

- اصل مقاله بازار محوری: کوهلی و جاورسکی + نارور و اسلاتر

- مقاله آشنایی با بازاریابی رابطه مند

- اصل مقاله بازاریابی رابطه مند : تئودور لویت + کریستین گرونروس

- مقایسه بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری

- اعتماد در بازاریابی رابطه ای و ایجاد مقیاسی جهت سنجش آن


مشتری مداری (مشتریان داخلی و خارجی)

مدیریت ارتباط با مشتری

- مشتری مداری و تمرکز بر مشتریان کلیدی

- ارزش دوره عمر مشتری یا ارزش حیات مشتری (CLV)

- مشتریان داخلی (بازاریابی داخلی)

- بازاریابی داخلی و بازاریابی خارجی

- بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

- ریزش مشتریان (churn)

- مدیریت دانش ارتباط با مشتری (CKM)

- بسته مشتری محوری : پرسشنامه + مقاله ترجمه شده


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری

- مدیریت ارتباط با مشتری

- زیرساخت های بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری

- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

- ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

- مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری (ECRM)

- چارچوب استراتژیک مدیریت ارتباط با مشتری

- بسته مدیریت ارتباط با مشتری : پرسشنامه + مقاله ترجمه شده


آمیخته بازاریابی (4P)

آمیخته بازاریابی

- آشنایی با آمیزه بازاریابی و عناصر آن

- محصول و ابعاد آمیخته محصول + بسته بندی محصول

- قیمت و ابعاد آمیخته قیمت + تصویرذهنی قیمت

- ترفیع و ابعاد آمیخته ترفیع و تبلیغات + اثربخشی تبلیغات داگمار و آیدا

- توزیع و ابعاد آمیخته توزیع

- بسته آمیخته بازاریابی : پرسشنامه + مقاله ترجمه شده


مبانی رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

- رفتار مصرف کننده

- مدل ها و الگوهای رفتار مصرف کننده

- گروه های مرجع و رفتار مصرف کننده

- خلاصه کتاب مدیریت رفتار مصرف کننده

- رفتار خرید کودک به عنوان مصرف کننده : مدل سازی یک حوزه جدید

- بسته رفتار مصرف کننده : پرسشنامه + مقاله ترجمه شده


مقیاس‌های سنجش کیفیت خدمات

مقاله مقیاس سروکوال

- سنجش کیفیت خدمات: مقایسه مدلهای سروکوال، سروپرف و سرایمپرف

- مقیاس سروکوال (ServQual)

- مقیاس سروپرف (ServPerf)

- مقیاس سرایمپرف (SerImPerf)

- مقیاس وب‌کوال (WebQual)

- دانلود مقاله‌های اصلی نوشته پاراسورامان

- بسته رضایت مشتری : پرسشنامه سروکوال + پرسشنامه مقیاس سروپرف + مقاله ترجمه شده


رضایت مشتری و مدل کانو ؛ Kano Model

مدل کانو

- رضایت مندی مشتریان و انواع مدل های سنجش رضایت مشتری

- آشنائی با مدل کانو، Kano Model

- مقدمه‌ای بر مدل کانو

- رویکرد ترکیبی QFD-KANO

- بسته آموزشی مدل کانو : پرسشنامه + مقاله ترجمه شده + پک ویژه


هوش تجاری ؛ Business Intelligence

مقاله هوش تجاری

- متدولوژی توسعه هوش تجاری در سازمان

- معیارهای سنجش زیر ساخت استقرار هوش تجاری در سازمان

- هوش تجاری: مفهوم سازی و ایجاد مقیاسی جهت سنجش زیرساخت

- پایان نامه بکارگیری نامه هوش تجاری در پایگاه پارس مدیر

- داشبورد مدیریت و هوش تجاری

- سیستم های پردازش تحلیلی برخط (OLAP)


طرح بازاریابی و کسب و کار ؛ Business Plan & Market Plan

طرح بازاریابی

- طرح کسب و کار چیست؟

- مراحل کلی تدوین طرح کسب و کار

- مشاوره طرح کسب و کار تجاری پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر

- مجموعه مقاله تمام متن طرح بازاریابی همراه مدل طرح کسب و کار + نمونه طرح بازاریابی + کتاب Business Plan

- مدیریت فرایند کسب و کار

- بسته مدیریت کسب و کار : کتاب + پرسشنامه + مقاله ترجمه شده


برند و نام و نشان تجاری ؛ Brand

برند سازمانی

- مجموعه مقاله تمام متن برند سازمانی

- ارزش ویژه برند : Brand Equity

- شخصیت برند : Brand personality

- هویت برند : Brand Identity

- مدل بازاریابی برند : ترجمه و پرسشنامه

- مدل وفاداری برند : ترجمه و پرسشنامه

- وفاداری برند + مدل وفاداری برند سوئینی

- بسته برند سازمانی: پرسشنامه + مقاله ترجمه شده


لیزینگ و کاربرد آن در مدیریت , Leasing

- تاریخچه و کلیات لیزینگ : تاریخچه لیزینگ در ایران و جهان بعلاوه تعریف کلی لیزینگ

- کاربرد لیزینگ در مدیریت : خلاصه و متن کامل مقالات در زمینه کابرد لیزینگ در مدیریت


رقابت و کسب مزیت رقابتی

رقابت و رقابت پذیری

- رقابت پذیری و اصول رقابت

-مزیت رقابتی پایدار

- نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر

- رقابت پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر + مدل الماس پورتر

- هوشمندی رقابتی و هوش رقابتی

- بسته رقابت و رقابت پذیری : پرسشنامه + مقاله ترجمه شده


تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

- تجارت الکترونیک : تعریف + مدل + تاریخچه تجارت الکترونیک

- بازاریابی تجارت الکترونیک

- سازمان تجارت جهانی: WTO

- تجارت مشارکتی

- تجارت سیار

- فروشگاه الکترونیک

بانکداری الکترونیک : بانکداری اینترنتی + بانکداری موبایل

- مجموعه کتاب بازاریابی آنلاین و تجارت الکترونیک

- مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری (ECRM)


بازاریابی و بانکداری

بانکداری اینترنتی

- ضرورت بازاریابی در نظام بانکی

- بازاریابی در نظام بانکی ایران

- بانکداری الکترونیک

- انواع بانکداری الکترونیک

- تاریخچه بانکداری الکترونیک

- بانکداری اینترنتی (Internet Banking)

- بانکداری موبایل (Mobile Banking)

- بسته بانکداری الکترونیک پرسشنامه + مقاله ترجمه شده


مدیریت بازاریابی استراتژیک

استراتژی بازاریابی

- مدیریت استراتژیک بازاریابی

- استراتژی های بازاریابی عمومی پورتر

- استراتژی های بازاریابی چهارگانه مایلز و اسنو

- استراتژی بازاریابی مرحله ورود به بازار

- استراتژی بازاریابی مرحله رشد بازار

- استراتژی بازاریابی مرحله بلوغ و افول بازار

- استراتژی بازاریابی چریکی : حمله پارتیزانی

- ماتریس گروه مشاوره بوستون

- بسته مدیریت استراتژیک پرسشنامه + مقاله ترجمه شده


مدیریت بازاریابی بین الملل

بازاریابی بین المللی

- بازاریابی بین الملل: اصول و مبانی

- عوامل مهم در انتخاب استراتژی بازاریابی بین الملل

- استراتژی های ورود به بازاریابی بین الملل

- استراتژی های رشد و توسعه در بازاریابی بین الملل

- قوانین و مقررات اینکوترمز (INCOTerms)

- آشنائی با فرانچایزینگ (Franchising)


بازاریابی سبز

بازاریابی سبز

- بازاریابی و مسئولیت اجتماعی سازمان

- بازاریابی سبز : اصول و مفاهیم

- بازاریابی سبز در ایران

- آمیخته بازاریابی سبز

- بازاریابی سبز و کسب مزیت رقابتی

- بسته بازاریابی سبز پرسشنامه + مقاله ترجمه شده

درباره پارس‌مدیر

درباره پارس‌مدیر

پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر کانون اندیشه پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع است. آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پارس‌مدیر بزرگترین وب سایت ویژه دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی مدیریت و مهندسی صنایع است.

پذیرش و انجام تحلیل آماری

پایگاه قابل اعتماد پارس‌مدیر

شماره پشتیبانی: ۴۶۷۲۳۹۳ - ۰۹۳۷ ||| ۶۲۳۲۷۶۰ - ۰۹۱۲

برند پارس مدیر
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com