پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
تحلیل آماری پروژه‌های مدیریت و مهندسی صنایع

تحلیل آماری مدیریت تحلیل GIS پایان نامه مدیریت
ارسال پیام
کانال تلگرام پارسمدیر
مقاله مدیریت فناوری اطلاعات
کتاب سیستم اطلاعات مدیریت

مقاله مدیریت فناوری اطلاعات

پایگاه مقاله مدیریت ویژه دانشجویان و اساتید رشته مدیریت فناوری اطلاعات طراحی شده است. مدل های بنیادین و پرسشنامه های استاندارد امکان نگارش ادبیات پژوهش، تدوین فرضیه پایان نامه و پرسشنامه را برای پژوهشگران ساده کرده است.

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت : احمد فراهی، عسگرزاده و آیت

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته: محمدعلی سرلک و حسن فراتی

کتاب مدیریت فناوری اطلاعات : علی رضائیان

کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت : افرایم توربان


مقاله سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)

سیستم گزارشات مدیریت (MRS)

سیستم پردازش مکانیزه (TPS) + پردازش تراکنش

سیستم اطلاعاتی اجرائی (EIS) + کیفیت اطلاعات

تبادل الکترونیک داده ها (EDI)

بسته فناوری اطلاعات: کتاب + مقاله ترجمه شده + پرسشنامه


پشتیبانی از تصمیم تجاری

سیستمهای پشتیبانی از تصمیم (DSS)

سیستمهای پشتیبانی از تصمیم (DSS)

امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبانی (DSS)

مقالات ترجمه شده سیستمهای پشتیبانی از تصمیم (DSS)

سیستم پردازش مکانیزه یا سیستم پردازش تراکنش (TPS)

مقالات ترجمه شده سیستمهای پردازش مکانیزه (TPS)

بسته پشتیبانی از تصمیم: مقاله ترجمه شده + پرسشنامه


مقاله سیستم خبره

سیستم خبره (Expert System)

کاربردهای سیستم خبره در مدیریت

سیستم خبره (Expert System) : دانلود مجموعه مقاله علمی-پژوهشی سیستم خبره

سیستم خبره فازی : دانلود مجوعه مقاله علمی-پژوهشی سیستم خبره فازی

مقاله ترجمه شده سیستم خبره

بسته سیستم خبره : مقاله ترجمه شده + پرسشنامه


مقاله هوش تجاری

هوش تجاری (BI)

ابزارهای توسعه هوش تجاری در سازمان

متدولوژی توسعه هوش تجاری در سازمان

معیارهای سنجش زیر ساخت استقرار هوش تجاری در سازمان

هوش تجاری: مفهوم سازی و ایجاد مقیاسی برای سنجش آن

مفهوم داشبورد مدیریت (Dashboard) در هوش تجارش

داده کاوی و خوشه بندی داده ها (Data Mining)

انباره داده و کاربرد آن در هوش تجاری (Data Warehouse)

سیستم های پردازش تحلیلی برخط (OLAP)

پکیج مقاله ترجمه شده و مقیاس سنجش هوش تجاری


سیستم بکپارچه سازی منابع سازمانی

سیستم بکپارچه سازی منابع سازمانی (ERP)

سیستم یکپارچه سازی منابع سازمانی (ERP)

مجموعه پرسشنامه برنامه‌ریزی یکپارچه منابع سازمان (ERP)

عوامل حیاتی موفقیت سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP CFS)

ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP KPI)

بسته تخصصی ERP : پرسشنامه + فایل ترجمه شده + کمک آموزشی


مدل دلون و مکلین

مدل ارزیابی دلون و مکلین

مدل دلون و مکلین مقایسه سیستمهای اطلاعات

دانلود اصل مقاله دلون و مکلین

مقاله ترجمه شده دلون و مکلین

پرسشنامه دلون و مکلین

حمایت مالی از پروژه ارزیابی خدمات الکترونیک پارس مدیر با مدل دلون و مکلین


سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی: مجموعه مقاله و پرسشنامه رایگان

سواد اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی

سواد دیجیتال

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد دیجیتال


سایبرلوفینگ یا گشت‌زنی اینترنتی

سایبرلوفینگ یا گشت‌زنی اینترنتی

تاریخچه سایبرلوفینگ: گشت‌زنی اینترنتی

چرایی و چگونگی سایبرلوفینگ: گشت‌زنی اینترنتی

سایبرلوفینگ: گشت‌زنی اینترنتی و عملکرد شغلی

پرسشنامه سایبرلوفینگ: گشت‌زنی اینترنتی

درباره پارس‌مدیر

درباره پارس‌مدیر

پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر کانون اندیشه پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع است. آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پارس‌مدیر بزرگترین وب سایت ویژه دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی مدیریت و مهندسی صنایع است.

پذیرش و انجام تحلیل آماری

پایگاه قابل اعتماد پارس‌مدیر

شماره پشتیبانی: ۴۶۷۲۳۹۳ - ۰۹۳۷ ||| ۶۲۳۲۷۶۰ - ۰۹۱۲

برند پارس مدیر
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com