جزوه آموزش کامل و کاربردي مدل TOPSIS در مديريت

دانلود جزوه آموزش TOPSIS

آشنائي با مدل تاپسيس TOPSIS

واژه TOPSIS مخفف Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution به معني روشهاي ترجيح براساس مشابهت به راه حل ايده‌آل است. اين مدل توسط هوانگ و يون در سال 1981 پيشنهاد شد. در اين روش m گزينه بوسيله n شاخص ارزيابي مي‌شود. منطق اصولي اين مدل راه‌حل ايده‌آل (مثبت) و راه‌حل ايده‌آل منفي را تعريف مي‌كند. راه حل ايده آل (مثبت) راه حلي است كه معيار سود را افزايش و معيار هزينه را كاهش مي‌دهد. گزينه بهينه، گزينه اي است كه كمترين فاصله از راه حل ايده‌آل و در عين حال دورترين فاصله از راه حل ايده‌آل منفي دارد. به عبارتي در رتبه‌بندي گزينه‌ها به روش TOPSIS گزينه هایي كه بيشترين تشابه را با راه‌حل ايده آل داشته باشند، رتبه بالاتري كسب مي‌كنند. فضاي هدف بين دو معيار به عنوان نمونه در شکل 2-5 نشان داده شده است.  در اينجا A+ و A-  به ترتيب، راه حل ايده آل و راه حل ايده‌آل منفي است. گزينه A1 به نسبت گزينه A2 فاصله كمتري تا راه حل ايده آل و فاصله بيشتري را تا راه حل ايده آل منفي دارد. سايت پارس‌مدير براي اولين بار در ايران امکان دانلود نرم افزار TOPSIS را فراهم کرده بعلاوه به بخش دانلود مقالات TOPSIS رجوع کنيد.


دانلود چند جزوه مناسب آموزش تاپسيس

۱ - مجموعه شماره يک اسلايدهاي آموزشي مدل TOPSIS

۲ - مجموعه شماره دو اسلايدهاي تکميلي آموزش TOPSIS

۳ - مجموعه شماره سه اسلايدهاي آموزش مدل TOPSIS

دانلود مجموعه جزوات آموزش تاپسيس TOPSIS

رمز جزوه آموزش تاپسيس: parsmodir.com

تحليل پايان نامه TOPSIS

تحليل TOPSIS و رويکردهاي ترکيبي ANP-TOPSIS

استفاده از تحليل TOPSIS به عنوان موضوع پايان نامه به دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري مديريت پيشنهاد مي‌شود. ابتدا با مطالعه مقالات TOPSIS و آموزش ANP در لينک هاي ديگر، يک موضوع مناسب انتخاب کرده و سپس با مطالعه آموزش نگارش پايان نامه اقدام به تهيه يک پروپوزال و طرح مقدماتي منسجم نمائيد. چنانچه با مطالعه ساير مقالات و آموزش‌هاي ارائه شده بازهم نياز به مشاوره داشتيد مي‌توانيد جهت انتخاب موضوع و تحليل آماري با استفاده از روش TOPSIS با پارس‌مدير با آدرس Parsmodir@gmail.com مکاتبه کنيد يا روي ثبت سفارش کليک کنيد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com