آموزش کامل و کاربردي مدل کانو در مديريت

آشنائي با مدل کانو Kano

آشنائي با مدل کانو، Kano Model

مدل کانو
مدل کانو بر گرفته از نام نورياكي كان استاد دانشگاه توکيو است که در اواخر دهه هفتاد قرن بيستم ارائه گرديد. با معرفي مدلهاي فازي و سپس ارائه مدل QFD استفاده از مدل کانو در تحليل QFD مرسوم گرديد. از مدل کانو در مطالعات سنجش کيفيت با مقياس سروکوال نيز مي‌توان استفاده کرد. اما دانشجويان ايران بيشتر بر مدل QFD-Kano تاکيد دارند. ادامه مطلب...


ارتباط QFD با مدل کانو
مدل کانو الزامات اساسي و انگيزشي و عملکردي موثر در رضايت مشتري را تعيين مي‌کند و مي‌تواند در ماتريس QFD مورد استفاده قرار گيرد تا اين اطمينان حاصل گردد که اغلب نيازها و خواسته هاي مهم و بحراني مشتريان مورد توجه قرار گرفته است.
ادغام اين دو مدل باعث مي‌شود که تجزيه و تحليل، طبقه بندي و اولويت بندي خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان بهتر انجام گيرد که اين امر منجر به ارائه خدمات و محصولات منطبق بر خواسته هاي مشتريان خواهد شد. ادامه مطلب...


راهنماي نگارش پايان نامه با موضوع QFD
جهت نگارش پايان نامه با محوريت مدل کانو بهتر است از رويکرد ترکيبي QFD-KANO استفاده کنيد. پيشنهاد مي‌شود اگر از توان و تجربه بالائی برخوردار هستید رويکرد ترکیبی QFD-Kano را با روش ANP بکار ببريد. اگر چه استفاده ترکيبي از مدل کانو و تحليل شبکه جهت تحليل QFD نتايج قابل قبولي را بدست خواهد آمد اما به علت پيچيدگي زياد از عهده دانشجويان خارج است. چنانچه با مطالعه ساير مقالات و آموزش‌هاي ارائه شده بازهم نياز به مشاوره داشتيد مي‌توانيد با ما در تماس باشيد.


دانلود مقاله مدل کانو

استفاده از مدل کانو در تعيين امتياز کيفيت شرکت‌هاي صنعتي، محمدرضا مهرگان و مهرداد قاسمي

بررسى رضايتمندى شهروندان بر اساس ابعاد مدل كانو و تحليل شكاف، مريم پريدار

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com