دانلود اموس AMOS

دانلود نرم افزار آماري AMOS

دانلود اموس AMOS

نرم افزار اموس AMOS يکي از نرم افزارهاي آماري مناسب براي تحليل داده‌هاي پايان نامه مديريت و علوم انساني است. نسخه ۲۰ نرم‌افزار اموس از سايت پارس مدير قابل دانلود است که در لينک زير مي‌توانيد آن را دانلود کنيد. نرم افزار تحليل آماري اموس AMOS جهت محاسبات تحليل عامل و مدل معادلات ساختاري استفاده مي‌شود. برونداد نرم‌افزار اموس به صورت گرافيکي بوده و لذا درک مطلب را تسهيل مي‌کند. نسخه IBM AMOS 20 بدون محدوديت براي دانلود ارائه شده است. اين برنامه توسط شركت IBM توسعه داده شده است كه نرم افزار معروف SPSS نيز از محصولات همين شركت است. بنابراين AMOS سازگاري زيادي با SPSS دارد و براحتي با يكديگر تبادل داده دارند.

دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار AMOS 20 بدون محدوديت

نسخه دانشجوئي AMOS

ورژن ۲۰ و نسخه هاي جديدتر AMOS نياز به چارچوب دات.نت دارند كه در ويندوز XP موجود نيست. حتي زماني كه دات نت را نصب كنيد بازهم نصب آموس ذر XP با پيام خطا همراه مي شود. تنها راهكار پيشنهادي ما براي كاربران XP استفاده از نسخه دانشجوئي است. نسخه ۵ نرم‌افزار اموس به رايگان از سايت توليدکننده آن قابل دانلود است که در لينک زير مي‌توانيد آن را دانلود کنيد. نسخه رايگان AMOS که به نسخه student يا دانشجوئي موسوم است تنها براي ۸ متغير و ۵۴ پارامتر قابل استفاده است.

دانلود نرم افزار دانلود نرم افزار AMOS 5 - نسخه دانشجوئي

لينك مرتبط جزوه آموزش AMOS

تحليل آماري AMOS

تحليل آماري با نرم افزار AMOS

زير نظر خانم سپيده حاتمي

شماره تماس: 09383351063

Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com