ارسال پیام

حجم نمونه فرمول کوکران

محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

نویسنده: مهندس شهلا نصرتی، کارشناس پایگاه پارس مدیر


فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. در این بخش برنامه‌ای نوشته شده تا با استفاده از براحتی حجم نمونه مورد نظر خود را براساس فرمول کوکران محاسبه کنید. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نیازمند آن است که حجم جامعه را بدانید. برای محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران در کادر مربوط حجم جامعه را وارد کنید. سپس روی دکمه محاسبه کلیک کنید. حجم نمونه مورد نظر بدست خواهد آمد. فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است:

فرمول نمونه گیری کوکران

دقت کنید این محاسبه با سطح خطای ۵ درصد صورت می‌گیرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com