پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
تحلیل آماری پروژه‌های مدیریت و مهندسی صنایع

تحلیل آماری مدیریت تحلیل آماری مدیریت تحلیل آماری مدیریت
ارسال پیام

پایگاه مقاله مدیریت و مهندسی صنایع - بخش مقالات مدیریت دولتی

مقاله مدیریت دولتی

مقاله مدیریت دولتی

- بررسی تعاونی کوچک سازی بدنه دولت

- بررسی کوچک سازی دولت

- سیر تطور قانون محاسبات عمومی

- سیر تطور تعاونی روستایی در ایران

- تحلیل و ارزیابی خط مشی خصوصی سازی در ایران

- مروری بر سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور

- بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی


مقاله مدیریت آموزشی

- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرم

- نیاز سنجی آموزشی با استفاده از تکنیک دلفی

- اهمیت آموزش نیروی انسانی

- تحلیل‌های سه گانه در نیازسنجی آموزشی

- آموزش ارگونومی زندان

- دشواریهای کار در زندان

- تحلیل‌های استخدامی و مدل گزینش نیروی انسانی


چون در بخش مدیریت دولتی و مدیریت آموزشی از کارشناسان خوبی برخوردار نیستیم کیفیت این دو بخش بسیار پائین است. از اساتید، کارشناسان و خبرگان مدیریت آموزشی و دولتی می‌توانند در صورت تمایل به تکمیل این دو بخش کمک نمایند و امکان استفاده بیشتر برای کاربران از فضای سایت علمی-پژوهشی پارس‌مدیر را فراهم آورند.

درباره پارس‌مدیر

پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر کانون اندیشه پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع است. آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پذیرش و انجام تحلیل آماری
  • تصمیم گیری چندمعیاره AHP-ANP-DEMATEL
  • تحلیل TOPSIS, VIKOR, ARAS, SIR, PROMETHEE, ...
  • تحلیل فازی و خاکستری
  • تحلیل آماری با SPSS
  • تحلیل آماری با LISREL, AMOS
  • پشتیبانی: ۶۲۳۲۷۶۰ - ۰۹۱۲
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com