پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
تحلیل آماری پروژه‌های مدیریت و مهندسی صنایع

تحلیل آماری مدیریت تحلیل GIS پایان نامه مدیریت
ارسال پیام
کانال تلگرام پارسمدیر
تحلیل سلسله مراتبی AHP

تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی : روش چانگ

کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی ، فصل چهارم

منبع: حبیبی، آرش.، ایزدیار، صدیقه.، سرافرازی، اعظم. (1393)، تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی، انتشارات کتیبه گیل

روش توسعه یافته چانگ

در سال ۱۹۹2 روشی با عنوان روش تحلیل توسعه ای توسط چانگ ارایه گردید. بعدها به سال 1996 این روش توسط خود وی بهبود بخشیده شد. روش گسترش یافته چانگ بیش از همه روش‌های دیگر برای محاسبات تحلیل سلسه‌مراتبی فازی مورد استفاده قرار گرفته است. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند. چانگ جهت تعمیم تکنیک AHP به فضای فازی از مفهوم درجه امکانپذیری استفاده کرده است. منظور از درجه امکانپذیری آن است که مشخص شود چقدر احتمال دارد یک عدد فازی بزرگتر از یک عدد فازی دیگر باشد. پیش از بیان الگوریتم پیشنهادی چانگ باید مفهوم درجه امکانپذیری یا درجه احتمال بزرگتر بودن تشریح شود.

دو عدد فازی مثلثی F1 =(l1,m1,u1) و F2 =(l2,m2,u2) را در نظر بگیرید.

گر m1≥m2 باشد: احتمال اینکه F1 از F2 بزرگتر باشد برابر 1 است.

احتمال بزرگتر بودنF2 نسبت به F1برابر است با ارتفاع ناحیه اشتراک بین F1 و F2

مفهوم درجه امکان پذیری

بنابراین مقدار احتمال بزرگتر بودن F1 نسبت به F2برابر است با:

محاسبه درجه امکان پذیری

به همین ترتیب مقدار احتمال بزرگتر بودن F2 نسبت به F1 برابر است با:

درجه احتمال بزرگتر بودن

دقت کنید منظور از درجا امکان پذیری به زبان ساده این است: چقدر امکان دارد یک عدد فازی از یک عدد فازی دیگر بزرگتر باشد.

ایرادهای روش بسط یافته یافته چانگ

یکی از عناصر کلیدی در تکنیک FAHP به روش بسط یافته چانگ، محاسبات درجه امکانپذیری است. این روش علاوه بر پیچیدگی و محاسبات طولانی آن، ایرادات متعددی دارد. به نظر می‌رسد این روش فقط در شرایط خاصی به نتایج صحیح ختم می‌شود. دو ایراد اساسی در این محاسبات پیش می‌آید که عبارتند از:

- وزن برخی معیارها ممکن است منفی شود.

- در بسیاری موارد وزن برخی معیارها صفر می‌شود.

- در برخی از موارد نیز اوزان غیرواقعی بدست می‌آید.

توصیه می شود از الگوریتم بهبود یافته AHP فازی استفاده کنید.

دانلود اصل مقاله بسط فازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی چانگ ، 1996


تحلیل فازی پارس مدیر

آشنایی با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی

مقاله های بنیادین در زمینه فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش بسط یافته چانگ

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بوکلی

ترجمه مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

درباره پارس‌مدیر

درباره پارس‌مدیر

پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر کانون اندیشه پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع است. آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پارس‌مدیر بزرگترین وب سایت ویژه دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی مدیریت و مهندسی صنایع است.

پذیرش و انجام تحلیل آماری

پایگاه قابل اعتماد پارس‌مدیر

شماره پشتیبانی: ۴۶۷۲۳۹۳ - ۰۹۳۷ ||| ۶۲۳۲۷۶۰ - ۰۹۱۲

برند پارس مدیر
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com