پايگاه علمي-پژوهشي مديريت و مهندسي صنايع - بخش دانلود كتاب

مديريت بازاريابي

خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار

دانلود رايگان خلاصه کتاب مديريت بازاريابي در ۹۲ صفحه

کتاب بازاريابي و مديريت بازار نوشته روستا، داور ونوس و ابراهيمي مرجع اصلي آزمون کارشناسي ارشد مديريت توسط سايت emodir.com ارائه شده است.

پسورد: parsmodir.com

دانلود کتاب مديريت بازاريابي روستا، ونوس و ابراهيمي


کتاب‌هاي پربازديد پايگاه علمي-پژوهشي پارس مدير

اصول بازاريابي فيليپ كاتلر مديريت عمومي بازاريابي كاتلر منابع انساني سعادت پرسشنامه مديريت
اصول بازاريابي کاتلر مديريت عمومي الواني اصول بازاريابي کاتلر منابع انساني سعادت پرسشنامه مديريت
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com