ارسال پیام

پایگاه علمی-پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع - بخش دانلود کتاب

تئوریهای مدیریت

تئوریهای مدیریت انتشارات پوران پژوهش

کتاب تئوریهای مدیریت نوشته دکتر حسین صفرزاده توسط انتشارات پوران پژوهش در ۶۰ صفحه برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد منتشر شده است. کتاب تئوریهای مدیریت دکتر صفرزاده توسط سایت emodir.com ارائه شده است.

پسورد: parsmodir.com

لینک دانلود رایگان تئوریهای مدیریت پوران پژوهش


کتاب‌های پربازدید پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر

مدیریت استراتژیک فرد دیوید منابع انسانی سعادت بازاریابی كاتلر سازمان و مدیریت رضائیان پرسشنامه مدیریت
مدیریت استراتژیک دیوید منابع انسانی سعادت اصول بازاریابی کاتلر سازمان و مدیریت رضائیان پرسشنامه مدیریت
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com