پايگاه علمي-پژوهشي مديريت و مهندسي صنايع - بخش دانلود كتاب

تئوريهاي مديريت

تئوريهاي مديريت انتشارات پوران پژوهش

کتاب تئوريهاي مديريت نوشته دکتر حسين صفرزاده توسط انتشارات پوران پژوهش در ۶۰ صفحه براي داوطلبان کنکور کارشناسي ارشد منتشر شده است. کتاب تئوريهاي مديريت دکتر صفرزاده توسط سايت emodir.com ارائه شده است.

پسورد: parsmodir.com

لینک دانلود رايگان تئوريهاي مديريت پوران پژوهش


کتاب‌هاي پربازديد پايگاه علمي-پژوهشي پارس مدير

مديريت استراتژيک فرد ديويد منابع انساني سعادت بازاريابي كاتلر سازمان و مدیریت رضائیان پرسشنامه مديريت
مديريت استراتژيک ديويد منابع انساني سعادت اصول بازاريابي کاتلر سازمان و مديريت رضائيان پرسشنامه مديريت
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com