دانلود کتاب تئوريهاي مديريت رضائيان، الواني و اقتداري

مديريت عمومي

مديريت عمومي

نويسنده: دکتر الواني

ناشر: نشر ني

کيفيت: خوب

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب مديريت عمومي الواني
سازمان و مدیریت رضائیان

كتاب مبانی سازمان و مدیریت

نويسنده: دکتر علی رضائیان

ناشر: انتشارات سمت

تلخيص: داود رحيمي کينچا و مولفي ناشناس

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائيان 1- کيفيت خوب

دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائيان 2- کيفيت ضعيف


سازمان و مدیریت اقتداري

سازمان و مدیریت اقتداري

نويسنده: دکتر اقتداري

تلخيص: وحيده ميانجي

کيفيت: خوب

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب سازمان و مدیریت اقتداري

Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com