پايگاه علمي-پژوهشي مديريت و مهندسي صنايع - بخش دانلود كتاب

منابع انساني سعادت

مديريت منابع انساني اسفنديار سعادت

کتاب مديريت منابع انساني اسفنديار سعادت مرجع اصلي درس منابع انساني کنکور کارشناسي ارشد است. براي آزمون دکتري آزاد نيز مطالعه خلاصه کافي است. خلاصه کتاب مديريت منابع انساني که توسط emodir.com ارائه شده فاقد سه فصل آخر است.

پسورد: parsmodir.com

لینک دانلود رايگان خلاصه کتاب مديريت منابع انساني اسفنديار سعادت


کتاب‌هاي پربازديد پايگاه علمي-پژوهشي پارس مدير

مديريت منابع انساني آرمسترانگ مديريت بازاريابي بازاريابي كاتلر سازمان و مدیریت رضائیان پرسشنامه مديريت
منابع انساني آرمسترانگ مديريت بازاريابي اصول بازاريابي کاتلر سازمان و مديريت رضائيان پرسشنامه مديريت
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com