دانلود کتاب چه کسي پنير من را جابجا کرد نوشته اسپنسر جانسون به فارسي و انگليسي

کاتلر در مديريت بازار

دانلود كتاب چه کسي پنير من را جابجا کرد

کتاب چه کسي پنير من را جابجا کرد نوشته اسپنسر جانسون داستان چهار موجود کوچک است که در جستجوي پنير به درون هزارتوي پر پيچ و خمي راه يافتند. متن زبان اصلي و ترجمه کتاب چه کسي پنير من را جابجا کرد توسط سايت پارس مدير براي دانلود قرار داده شده است تا هم سرگرمي باشد و هم تمرين زبان انگليسي.

پسورد: parsmodir.com

دانلود كتاب چه کسي پنير من را جابجا کرد - فارسي و انگليسي


کتاب‌هاي پربازديد پايگاه علمي-پژوهشي پارس مدير

تئوري سازمان هچ قورباغه را قورت بده مدير يک دقيقه اي اصول بازاريابي فيليپ كاتلر پايان نامه مديريت
تئوری سازمان هچ قورباغه را قورت بده مدير يک دقيقه اي بازاريابي کاتلر-انگليسي پايان نامه مديريت
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com