ارسال پیام

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ

مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ

مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ

کتاب مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ یکی از منابع دکتری آزاد مدیریت است. کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ راهنمای عمل نوشته مایکل آرمسترانگ ترجمه اعرابی و ایزدی توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی خلاصه شده است.

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ


پایان نامه و پرسشنامه مدیریت پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر

منابع انسانی سعادت مدیریت استراتژیک فرد دیوید پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی مورهد گریفین تئوری سازمان هچ
منابع انسانی سعادت مدیریت استراتژیک دیوید پایان نامه مدیریت رفتار سازمانی گریفین تئوری سازمان هچ
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com