سازمانها و سازماندهي ؛ ديدگاه هاي سيستم هاي عقلايي، طبيعي و باز

سازمانها و سازماندهي

سازمان و سازماندهي ؛ ديدگاه هاي سيستم هاي عقلايي، طبيعي و باز

کتاب سازمان و سازماندهي ؛ ديدگاه هاي سيستم هاي عقلايي، طبيعي و باز نوشته ريچارد اسکات و گراد ديويس يکي از منابع آزمون دکتري دانشگاه آزاد و سراسري است. خلاصه اين کتاب در ۳۰ صفحه براي فروش آماده شده است. مطالعه خلاصه براي آزمون دکتري آزاد کافي است.

قيمت: ۲۰۰۰ تومان

خريد اينترنتي كتاب ليزرل


کتاب‌هاي پربازديد پايگاه علمي-پژوهشي پارس مدير

منابع انساني سعادت سيماي سازمان بازاريابي كاتلر سازمان و مدیریت رضائیان پايان نامه مديريت
منابع انساني سعادت سيماي سازمان اصول بازاريابي کاتلر سازمان و مديريت رضائيان راهنمای پايان نامه
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com