دانلود رايگان کتاب مديريت استراتژيک فرد ديويد

مديريت استراتژيک فرد ديويد

مديريت استراتژيک فرد ديويد

کتاب مديريت استراتژيک فرد ديويد يکي از منابع دکتري آزاد مديريت است. حجم کتاب مديريت استراتژيک فرد ديويد بسيار زياد است اما محتوي آن واقعا اندک است. خلاصه کتاب مديريت استراتژيک فرد ديويد توسط علي فوزمسلميان ارائه شده است.

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب مديريت استراتژيک فرد ديويد


کتاب‌هاي پربازديد پايگاه علمي-پژوهشي پارس مدير

بازاريابي كاتلر مديريت منابع انساني آرمسترانگ پايان نامه مديريت رفتار سازمانی مورهد گریفین تئوري سازمان هچ
اصول بازاريابي کاتلر منابع انساني آرمسترانگ راهنمای پايان نامه رفتار سازمانی گریفین تئوري سازمان هچ
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com